Thành lập doanh nghiệp mất thời gian bao lâu?

Quá trình thành lập doanh nghiệp phải trải qua nhiều thủ tục vô cùng quan trọng. Để hoàn thiện quá trình đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, bạn có bao giờ thắc mắc rằng thời gian hoàn thquiện hồ sơ đăng ký mất bao nhiêu lâu chưa?. Thắc mắc của bạn sẽ được chúng tôi giải đáp ngay dưới đây giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này:
Luật Doanh nghiệp năm 2014 có ghi rõ trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp như sau:
"Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ."
- Tùy thuộc vào các yếu tố tác động đến thời gian thành lập doanh nghiệp như chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ có liên quan, quá trình thực hiện,khả năng cung cấp văn bản của từng doanh nghiệp.Nếu đáp ứng đầy đủ các yếu tố trên thì quá trình làm việc sẽ nhanh chóng hơn. Doanh nghiệp cấp thiếu giấy tờ,cung cấp văn bản sai sót thì sẽ yêu cầu bổ sung,sửa đổi lại làm thời gian thành lập doanh nghiệp sẽ lâu hơn so với quy định.
- Thời gian thành lập công ty có vốn trong nước là 03-05 ngày. 
- Thời gian thành lập công ty có vốn nước ngoài 15-30 ngày để xin giấy phép đăng ký ,đầu tư, từ 03-05 ngày xin giấy phép đăng ký kinh doanh.
Thời gian hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh rất nhanh chóng nếu chúng ta đáp ứng đúng, đủ các yêu cầu của pháp luật. Nhằm đảm bảo sau này doanh nghiệp đi vào hoạt động sẽ thuận lợi hơn, không gặp trở ngại gì.